องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน หมู่ 8 ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
 
 • ขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 • 27 ต.ค. พนักงาน อบต.กองโพน ส่วนสำนักปลัดลงพื้นที่ วันที่ 2 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชนแบบเชิงรุก ชุมชนมีส่วนร่วม ถามประวัติหมู่บ้าน ปัญหาอุปสรรค์ และจัดทำเป็นข้อมูลพื้นฐานของแต่ละหมู่บ้าน ช่วงเช้า ม.2 (บ.นาชุม) บ่าย ม.12(บ.ดอนส้มโฮง)
 • 26 ต.ค. พนักงาน อบต.กองโพน ส่วนสำนักปลัด ลงพื้นที่ เก็บประวัติ ข้อมูลพื้นฐาน และปัญหาต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือที่ถูกจุด เช้าลง ม.1(บ.กองโพน) บ่ายลง ม.3 (บ.โนนสำราญ)
 • 26 ต.ค. พนักงาน อบต.กองโพน ส่วนสำนักปลัด ลงพื้นที่ เก็บประวัติ ข้อมูลพื้นฐาน และปัญหาต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือที่ถูกจุด เช้าลง ม.1(บ.กองโพน) บ่ายลง ม.3 (บ.โนนสำราญ)
 • 4 ธ.ค. เวลา 15.00 น. อบต.กองโพนจัดงาน"ปั่นเพื่อพ่อ
 • 4 ธ.ค. เวลา 15.00 น. อบต.กองโพนจัดงาน"ปั่นเพื่อพ่อ
ประกาศผลประกวดภาพถ่าย ประเภทบุคคลทั่วไป
ประกาศผลประกวดภาพถ่าย ประเภทบุคคลทั่วไป ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศผลประกวดภาพถ่าย ประเภทนักเรียน
ประกาศผลประกวดภาพถ่าย ประเภทนักเรียน ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบรริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัคร และส่งผลงานเข้าประกวด โครงการประกวดภาพถ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน
ประกาศองค์การบรริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง ขยายระยะ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านไทรงาม หมู่ 8 ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ตามระบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.กองโพน อำเภอนาตล จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยระบบอิเล็
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอน ...
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประเพณีบุญเดือนหก
ประเพณีบุญเดือนหก ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
29 มี.ค.ภารกิจทีมนักบริบาลผู้สูงอายุ ต.กองโพน ลงพื้นที่ บ.สมสะอาด และบ.ค้อน้อย เยี่ยมผู้สูงอายุที่ภาวะติดบ้าน,ติดเตียงสมองเสื่อม,อายุมาก(105 ปี) พบสภาพแวดล้อมที่ต้องปรับปรุงดูแลเป็นพิเศษ
29 มี.ค.ภารกิจทีมนักบริบาลผู้สูงอายุ ต.กองโพน ลงพื ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
เวทีประชาคมในระดับตำบล/หมู่บ้าน ประจำปี 2559
เวทีประชาคมในระดับตำบล/หมู่บ้าน ประจำปี 2559 ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
29 มี.ค. สำนักงานปศุสัตว์ อ.นาตาล นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคกระบือแบบยั่งยืนบ้านกองโพน จำนวน10 คน เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ Smart Garmer ปี 2559 ที่อ.สว่างวีระวงค์ จ.อุบลราชธานี
29 มี.ค. สำนักงานปศุสัตว์ อ.นาตาล นำกลุ่มวิสาหกิจช ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน ...
เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตำบลกองโพน อำเภอนาตา ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบรริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ปี ๒๕๕๙
ประกาศองค์การบรริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง แผนปฏิบั ...
 ประกาศองค์การบรริหารส่วนตำบลกองโพน < ...
อ่านต่อ... 
 
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน ที่ ๓๕๖/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน ที่ ๓๕๖/๒๕๕๘ เร ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบรริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ประกาศองค์การบรริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง ประกาศใช ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  นายก อบต.กองโพน
  infographics
  ผลการประกวดถ่ายรูป
  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  อบต.พะลาน
  อบต.พังเคน
  สปสช
  การบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น
  E-PLAN
  ระบบบันทึกบัญชี
  จังหวัดอุบล
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  facebook กองช่าง
  facebook ปภ.กองโพน
  ตลาดแรงงาน
  facebook
  คืนความสุขให้คนในชาติ
  aec
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อุดรธานี
  hotmail
  bangkokidea
  กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
  กรมบัญชีกลาง
  กรมสรรพากร
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  การพัฒนาระบบราชการ
  สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ศูนย์บริการร่วมกระทรวงมหาดไทย
  ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
  สายด่วนรัฐบาล
  การท่องเทียวแห่งประเทศ
  กรมการค้าภายใน
  otop
  กรมพัฒนาชุมชน
  กระทรวงมหาดไทย
  กรมอุตุนิยมวิทยา
  ดูทีวีออนไลย์