องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน หมู่ 8 ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
 
 • อบต.กองโพน ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี 2559
 • ขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 • 27 ต.ค. พนักงาน อบต.กองโพน ส่วนสำนักปลัดลงพื้นที่ วันที่ 2 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชนแบบเชิงรุก ชุมชนมีส่วนร่วม ถามประวัติหมู่บ้าน ปัญหาอุปสรรค์ และจัดทำเป็นข้อมูลพื้นฐานของแต่ละหมู่บ้าน ช่วงเช้า ม.2 (บ.นาชุม) บ่าย ม.12(บ.ดอนส้มโฮง)
 • 26 ต.ค. พนักงาน อบต.กองโพน ส่วนสำนักปลัด ลงพื้นที่ เก็บประวัติ ข้อมูลพื้นฐาน และปัญหาต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือที่ถูกจุด เช้าลง ม.1(บ.กองโพน) บ่ายลง ม.3 (บ.โนนสำราญ)
 • 26 ต.ค. พนักงาน อบต.กองโพน ส่วนสำนักปลัด ลงพื้นที่ เก็บประวัติ ข้อมูลพื้นฐาน และปัญหาต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือที่ถูกจุด เช้าลง ม.1(บ.กองโพน) บ่ายลง ม.3 (บ.โนนสำราญ)
 • 4 ธ.ค. เวลา 15.00 น. อบต.กองโพนจัดงาน"ปั่นเพื่อพ่อ
 • 4 ธ.ค. เวลา 15.00 น. อบต.กองโพนจัดงาน"ปั่นเพื่อพ่อ
คำสังองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพนเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงาน "โครงการสำนักงานสีเขียว "
คำสังองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพนเรื่อง แต่งตั้งคณะ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม โครงการสำนักงานสีเขียว องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน
ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม โครงการสำนักงานสีเขียว องค ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
รับสมัครพนักงาน
รับสมัครพนักงาน ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริการบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง รับสมัคร ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกประสงค์ น้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่ม
ผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกประสงค์ น้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการสานตระกร้าพลาสติก
โครงการสานตระกร้าพลาสติก ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประเพณีบุญเดือนหก
ประเพณีบุญเดือนหก ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
29 มี.ค.ภารกิจทีมนักบริบาลผู้สูงอายุ ต.กองโพน ลงพื้นที่ บ.สมสะอาด และบ.ค้อน้อย เยี่ยมผู้สูงอายุที่ภาวะติดบ้าน,ติดเตียงสมองเสื่อม,อายุมาก(105 ปี) พบสภาพแวดล้อมที่ต้องปรับปรุงดูแลเป็นพิเศษ
29 มี.ค.ภารกิจทีมนักบริบาลผู้สูงอายุ ต.กองโพน ลงพื ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง ประกาศใช ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง ประกาศใช ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง ประกาศใช้แยนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง ประกาศใช ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง ผลการติดต ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  นายก อบต.กองโพน
  infographics
  ผลการประกวดถ่ายรูป
  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  อบต.พะลาน
  อบต.พังเคน
  สปสช
  การบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น
  E-PLAN
  ระบบบันทึกบัญชี
  จังหวัดอุบล
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  facebook กองช่าง
  facebook ปภ.กองโพน
  ตลาดแรงงาน
  facebook
  คืนความสุขให้คนในชาติ
  aec
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อุดรธานี
  hotmail
  bangkokidea
  กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
  กรมบัญชีกลาง
  กรมสรรพากร
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  การพัฒนาระบบราชการ
  สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ศูนย์บริการร่วมกระทรวงมหาดไทย
  ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
  สายด่วนรัฐบาล
  การท่องเทียวแห่งประเทศ
  กรมการค้าภายใน
  otop
  กรมพัฒนาชุมชน
  กระทรวงมหาดไทย
  กรมอุตุนิยมวิทยา
  ดูทีวีออนไลย์