องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน หมู่ 8 ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
 
 • เชิญร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและความรัก จาก อบต.กองโพน - ภูถ้ำทอง
 • อบต.กองโพน ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี 2559
 • ขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 • 27 ต.ค. พนักงาน อบต.กองโพน ส่วนสำนักปลัดลงพื้นที่ วันที่ 2 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชนแบบเชิงรุก ชุมชนมีส่วนร่วม ถามประวัติหมู่บ้าน ปัญหาอุปสรรค์ และจัดทำเป็นข้อมูลพื้นฐานของแต่ละหมู่บ้าน ช่วงเช้า ม.2 (บ.นาชุม) บ่าย ม.12(บ.ดอนส้มโฮง)
 • 26 ต.ค. พนักงาน อบต.กองโพน ส่วนสำนักปลัด ลงพื้นที่ เก็บประวัติ ข้อมูลพื้นฐาน และปัญหาต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือที่ถูกจุด เช้าลง ม.1(บ.กองโพน) บ่ายลง ม.3 (บ.โนนสำราญ)
 • 26 ต.ค. พนักงาน อบต.กองโพน ส่วนสำนักปลัด ลงพื้นที่ เก็บประวัติ ข้อมูลพื้นฐาน และปัญหาต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือที่ถูกจุด เช้าลง ม.1(บ.กองโพน) บ่ายลง ม.3 (บ.โนนสำราญ)
 • 4 ธ.ค. เวลา 15.00 น. อบต.กองโพนจัดงาน"ปั่นเพื่อพ่อ
 • 4 ธ.ค. เวลา 15.00 น. อบต.กองโพนจัดงาน"ปั่นเพื่อพ่อ
เชิญร่วมโครงการ เดิน-วิ่ง-ปั่นจักรยาน เพื่อสุขภาพ
เชิญร่วมโครงการ เดิน-วิ่ง-ปั่นจักรยาน เพื่อสุขภาพ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
เชิญร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและความรัก จาก อบต.กองโพน - ภูถ้ำทอง(เดิน วิ่ง จากถ้ำตาลาว - ภูถ้ำทอง) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 สมัครได้ที่ส่วนการศึกษา อบต.กองโพน (6 - 12 ก.พ.)
เชิญร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน สมัยสามัญสมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน สมัยสามั ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน สมัยสามั ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
โครงการเดิน-วิ่ง-ปั่น เพื่อสุขภาพและความรัก เส้นทางจากอบต.กองโพน-ภูภ้ำทอง
โครงการเดิน-วิ่ง-ปั่น เพื่อสุขภาพและความรัก เส้นทา ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
เชิญร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและความรัก จาก อบต.กองโพน - ภูถ้ำทอง(เดิน วิ่ง จากถ้ำตาลาว - ภูถ้ำทอง) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 สมัครได้ที่ส่วนการศึกษา อบต.กองโพน (6 - 12 ก.พ.)
เชิญร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการทำความดีสู่บ้านเกิดโดยวิธีทาการแพทย์แผนไทย เมื่อวันที่ 19-25 มกราคม 2560
โครงการทำความดีสู่บ้านเกิดโดยวิธีทาการแพทย์แผนไทย ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
22 ม.ค.ร่วมทำบุญตักบาตร พระที่บวชถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงในพระบรมโกศ 74 องค์ ที่บ้านไทรงาม
22 ม.ค.ร่วมทำบุญตักบาตร พระที่บวชถวายเป็นพระราชกุศ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง จำหน่ายคร ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง ประกาศผล ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง ขึ้นบัญช ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสสรหาและเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่ ดำเนินการสรรหาพนักงานจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง รายชื่อผ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
   
  infographics
  ผลการประกวดถ่ายรูป
  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  อบต.พะลาน
  อบต.พังเคน
  สปสช
  การบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น
  E-PLAN
  ระบบบันทึกบัญชี
  จังหวัดอุบล
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  facebook กองช่าง
  facebook ปภ.กองโพน
  ตลาดแรงงาน
  facebook
  คืนความสุขให้คนในชาติ
  aec
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อุดรธานี
  hotmail
  bangkokidea
  กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
  กรมบัญชีกลาง
  กรมสรรพากร
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  การพัฒนาระบบราชการ
  สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ศูนย์บริการร่วมกระทรวงมหาดไทย
  ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
  สายด่วนรัฐบาล
  การท่องเทียวแห่งประเทศ
  กรมการค้าภายใน
  otop
  กรมพัฒนาชุมชน
  กระทรวงมหาดไทย
  กรมอุตุนิยมวิทยา
  ดูทีวีออนไลย์