องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน หมู่ 8 ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
 
เปลี่ยนแปลงโรงงานผลิตน้ำดื่ม โรงเรียนบ้านนาชุม
เปลี่ยนแปลงโรงงานผลิตน้ำดื่ม โรงเรียนบ้านนาชุม ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
16 กันยาน 2558 เวลา 08.30 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ พบปะชาชน ที่วัดบ้านโนนสำราญ ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
16 กันยาน 2558 เวลา 08.30 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ พ ...
 
อ่านต่อ... 
 
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "การห้ามซื้อขายงาช้างผิดกฏหมาย"
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "การห้ ...
  ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "การห้ามซื้อขายงาช้ ...
อ่านต่อ... 
 
เชืญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน
เชืญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2558 ในวันศุก ...
 เชืญ ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
เปลี่ยนแปลงโรงงานผลิตน้ำดื่ม โรงเรียนบ้านนาชุม
เปลี่ยนแปลงโรงงานผลิตน้ำดื่ม โรงเรียนบ้านนาชุม ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
26 ต.ค. พนักงาน อบต.กองโพน ส่วนสำนักปลัด ลงพื้นที่ เก็บประวัติ ข้อมูลพื้นฐาน และปัญหาต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือที่ถูกจุด เช้าลง ม.1(บ.กองโพน) บ่ายลง ม.3 (บ.โนนสำราญ)
26 ต.ค. พนักงาน อบต.กองโพน ส่วนสำนักปลัด ลงพื้นที่ ...
 วันที่ อ่านต่อ... 
 
27 ต.ค. พนักงาน อบต.กองโพน ส่วนสำนักปลัดลงพื้นที่ วันที่ 2 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชนแบบเชิงรุก ชุมชนมีส่วนร่วม ถามประวัติหมู่บ้าน ปัญหาอุปสรรค์ และจัดทำเป็นข้อมูลพื้นฐานของแต่ละหมู่บ้าน ช่วงเช้า ม.2 (บ.นาชุม) บ่าย ม.12(บ.ดอนส้มโฮง)
27 ต.ค. พนักงาน อบต.กองโพน ส่วนสำนักปลัดลงพื้นที่ ...
วันที่  อ่านต่อ... 
 
16 กันยาน 2558 เวลา 08.30 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ พบปะชาชน ที่วัดบ้านโนนสำราญ ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
16 กันยาน 2558 เวลา 08.30 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ พ ...
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศองค์การบรริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ปี ๒๕๕๙
ประกาศองค์การบรริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง แผนปฏิบั ...
 ประกาศองค์การบรริหารส่วนตำบลกองโพน < ...
อ่านต่อ... 
 
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน ที่ ๓๕๖/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน ที่ ๓๕๖/๒๕๕๘ เร ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบรริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ประกาศองค์การบรริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง ประกาศใช ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบรริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ประกาศองค์การบรริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง ประกาศใช ...
 ประ ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  นายก อบต.กองโพน
  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  อบต.พะลาน
  อบต.พังเคน
  สปสช
  การบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น
  E-PLAN
  ระบบบันทึกบัญชี
  จังหวัดอุบล
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  facebook กองช่าง
  facebook ปภ.กองโพน
  ตลาดแรงงาน
  facebook
  คืนความสุขให้คนในชาติ
  aec
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อุดรธานี
  hotmail
  bangkokidea
  กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
  กรมบัญชีกลาง
  กรมสรรพากร
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  การพัฒนาระบบราชการ
  สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ศูนย์บริการร่วมกระทรวงมหาดไทย
  ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
  สายด่วนรัฐบาล
  การท่องเทียวแห่งประเทศ
  กรมการค้าภายใน
  otop
  กรมพัฒนาชุมชน
  กระทรวงมหาดไทย
  กรมอุตุนิยมวิทยา
  ดูทีวีออนไลย์