องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน หมู่ 8 ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน  เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง การรับส ...
  เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรร
อ่านต่อ... 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
คำแนะนำการชำระภาษี ... new
คำแน ...
อ่านต่อ... 
 
งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๕๗  (ฉลองทศวรรษ อำเภอนาตาล)
งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๕๗ (ฉลองทศวรรษ อำเภ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เรื่องกำหนดการให้บริการศูนย์ซ่อมสร้าง ของวิทยาลัยการอาชีพเขมราฐในพื้นที่ ตำบลกองโพน
ประชาสัมพันธ์กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เรื่องกำหนดการให้บร ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
รับรองทะเบียนเกษตรกรปลูกข้าวปี 2557/2558
รับรองทะเบียนเกษตรกรปลูกข้าวปี 2557/2558 ... new
รับรองทะเ ...
อ่านต่อ... 
 
23  ตุลาคม 2557  ณ ที่ว่าการอำเภอนาคาล  จ.อุบลราชธานี
23 ตุลาคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอนาคาล จ.อุบลราชธ ... new

...
อ่านต่อ... 
 
ประชุมโครงการประกวดคุ้ม/หมู่บ้านน่าอยู่ น่าอาศัย และการกำจัดขยะ
ประชุมโครงการประกวดคุ้ม/หมู่บ้านน่าอยู่ น่าอาศัย แ ...
ประชุมโครงการประกวดคุ้ม/หมู่บ้านน่าอยู่ น่าอาศัย และการกำจัดขยะ
อ่านต่อ... 
 
ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน
ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุม องค ...

...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
คำสั่ง แต่งตั้งรองนายก รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน
คำสั่ง แต่งตั้งรองนายก รักษาราชการแทนนายกองค์การบร ...
คำสั่ง แต่งตั้งรองนายก รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน
อ่านต่อ... 
 
คำสั่งที่ ๔๔๐/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน
คำสั่งที่ ๔๔๐/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมอง ...
คำสั่งที่ ๔๔๐/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน ...
อ่านต่อ... 
 
คำสั่ง ที่ ๔๓๙/๒๕๕๗  การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน
คำสั่ง ที่ ๔๓๙/๒๕๕๗ การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมองค์กา ...
คำสั่ง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน  เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง การรับส ...
 เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรร
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
เปิดสอบวันนี้
 
นายก อบต.กองโพน
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
จังหวัดอุบลราชธานี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อุดรธานี
hotmail
bangkokidea
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การพัฒนาระบบราชการ
สหกรณ์ออมทรัพย์  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงมหาดไทย
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
สายด่วนรัฐบาล
การท่องเทียวแห่งประเทศ
กรมการค้าภายใน
otop
กรมพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
กรมอุตุนิยมวิทยา
ดูทีวีออนไลย์